Pożegnaj lato na sportowo i zostań dawcą szpiku kostnego i komórek macierzystych!

30 sierpnia 2015 roku podczas imprezy „Pożegnania Lata na Sportowo”, w godzinach od 9:00 do 15:00 w namiocie Urzędu Miejskiego, odbędzie się rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego i komórek macierzystych. Jest to świetna okazja do podzielenie się z innymi tym co najcenniejsze.

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Na szczęście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy..
Fundacja DKMS ¬¬- Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. W ciągu 6 lat w Polsce udało się zarejestrować ponad 726 tysięcy potencjalnych Dawców.
Wszystkie informacje dla osób mających pytania dotyczące tego czy mogą zostać dawcami szpiku kostnego znajdują się pod poniższym linkiem: https://www.dkms.pl/pl/faq.

Copyright © Urząd Miejski w Sierpcu 2015