Klasyfikacje obowiązujące na III Sierpeckiej Dziesiątce

Klasyfikacje obowiązujące na III Sierpeckiej Dziesiątce:
1. Klasyfikacja generalna kobiet.
2. Klasyfikacja generalna mężczyzn.
3. Klasyfikacja wiekowa:
a) M i K 16-29 lat
b) M i K 30-39 lat
c) M i K 40-49 lat
d) M i K 50-59 lat
e) Mi K 60+
4. Dodatkowa klasyfikacja OPEN (łącznie kobiet i mężczyzn):
a) Mieszkańcy Sierpca
b) Najmłodszy Sierpczanin
c) Najstarszy Sierpczanin
5. „Dla najlepszego zawodnika TKKF „KUBUŚ”.

Copyright © Urząd Miejski w Sierpcu 2015