Informujemy, że uruchomione zostały  ZAPISY NA IV SIERPECKĄ DZIESIĄTKĘ!!!

Bieg odbędzie się 30 września.

Trasa biegu będzie wiodła centralnymi ulicami Sierpca i jest praktycznie taka sama jak w ubiegłym roku. Ponownie będzie można bić swoje rekordy życiowe.

Opłata startowa jest symboliczna i wynosi zaledwie 25 zł, jeśli ktoś ma życzenie otrzymania w pakiecie startowym okolicznościowej koszulki musi dopłacić 30 zł, czyli łącznie będzie to 55 zł.

Zapisy trwają do 20.09.2018r.

Link do zapisów i regulaminu: http://projektigrzyska.pl/wydarzenia/209-iv-sierpecka-dziesiatka/

ZAPRASZAMY

Copyright © Urząd Miejski w Sierpcu 2015